Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΤΕΛ

Σκοπός του συνδέσμου είναι η προαγωγή του επιπέδου του Τεχνικού λογισμικού που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, η συμβολή στην έρευνα και στην πρόοδο για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς του Τεχνικού λογισμικού, η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών των μελών του και του κλάδου και η προαγωγή των κοινών συμφερόντων των γνώσεων και της πληροφόρησης των μελών του.

Η ευρύτερη πληροφόρηση των φορέων περί της χρησιμότητας, του μεγέθους και της σημασίας της προσφοράς των μελών του συνδέσμου στον τεχνικό κόσμο και η ανάπτυξη των σχέσεων του Συνδέσμου με τους φορείς (ΤΕΕ, ΥΠΕΚΑ).

Η προστασία και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η ενημέρωση των χρηστών για τις συνέπειες της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του.

Η τήρηση των αρχών δεοντολογίας και της εμπέδωσης του αλληλοσεβασμού των μελών μεταξύ τους.

Ομάδες εργασίας

Ο ΣΕΤΕΛ έχει δημιουργήσει δύο ομάδες εργασίες με σκοπό να μελετήσουν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, να προτείνουν τρόπους καλύτερης εφαρμογής τη κείμενης νομοθεσίας, να παρέμβουν θετικά στη συζήτηση για το αύριο και να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΤΕΕ, συλλόγους κ.ά.), προς όφελος τόσο του γενικού συνόλου, όσο και του τελικού χρήστη των εφαρμογών.

Αντικείμενο της πρώτης ομάδας είναι θέματα που αφορούν τη δόμηση και την ενεργειακή απόδοση, τα ζητήματα προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.4030/12 για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και τις διαδικασίες για την Ταυτότητα του κτηρίου.

Η δεύτερη ομάδα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών και ειδικότερα των Ευρωκωδίκων, την εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ κλπ. Οι εταιρείες τεχνικού λογισμικού αντιλαμβάνονται την ευθύνη και την προσφορά τους στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΣΕΤΕΛΕπικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί και αφορά το τομέα του τεχνικού λογισμικού.